• Usluge
  Vozni park

  Posjedujemo i bogati vozni park koji Vam stoji uvjek na usluzi. Sva dostava na gradilišta se vrši našim prijevozom pa nije potrebno tražiti druga rješenja.

  Betonara

  Tvrtka posjeduje vlastitu automatsku betonaru volumena miješalice 1500 l, tj.1 m3 vibriranog betona, nazivnog kapaciteta 70m3/sat. Betonara je opremljena svom automatikom PLC proizvodnje BOCH- Njemačka, ostala elektrika i elektronika SCHRAK- Austrija kao i software-om posljednje generacije sa mogućnošću praćenja 1000 receptura, arhiviranjem i obradom neograničenih broja analiza i podataka. Uz tvornicu betona je postavljen i reciklator betona, jedini takav u ovom dijelu Slavonije.

  Naši betoni su laboratorijski ispitani i certificirani od ovlaštenih institucija, te kao takvi pružaju sigurnost kvalitete kupcima. Konstantno ulaganje u tehnologiju betonare je rezultiralo izvrsnom kvalitetom betona. Trenutno proizvodimo 15 vrsta betona, ali sustavno razvijamo i ispitujemo nove vrste betona s ciljem poboljšanja svojstava betona, u prvom redu čvrstoće i otpornosti na vremenske uvjete, habanje i lomljenje.

  Vodogradnja i niskogradnja

  VODOGRADNJA:

  Osnovna djelatnost sektora Vodogradnje u tvrtci Presoflex  gradnje  d.o.o. je uređenje vodnih resursa i izgradnja hidrotehničkih objekta, regulacija vodnih tokova i regulacijskih građevina, izgradnja nasipa za obranu od poplave, brana, obavljanje melioracijskih radova , izgradnja kanalizacijskih kolektora i vodovodnih infrastruktura,  izgradnja podzemnih telekomunikacijskih vodova, radovi krčenja šiblja i korova, košnja trave i ostali hidrotehnički radovi. Sektor Vodogradnje u tvrtci Presoflex  gradnje  d.o.o. osposobljen je za intervencije u slučaju obrane od poplave, u svrhu  zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša u Republici Hrvatskoj.

  NISKOGRADNJA:

  Osnovna djelatnost sektora Niskogradnje  u tvrtci Presoflex  gradnje  d.o.o. je uređenje i  izgradnja postojećih i novih prometnica, parkirališta, staza, platoa i cesta , te radova održavanja županijskih i lokalnih cesta u normalnim atmosferskim prilikama, tako i u zimskim uvjetima.

  Visokogradnja

  Planiranje takvih objekata spada u nadležnost arhitekata koji obično na sebe preuzimaju odgovornost izvršavanja građevinskih poslova, koordinacije svih subjekata na gradilištu kao i nadgledanje i upoređivanje izvršenih radova sa projektnom dokumentacijom. Za te poslove su pored arhitekata, ovlašteni i građevinski inženjeri.

  PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
  © 2018. Pravila korištenja