Novosti

EU projekt „Flexibilna Presoflex gradnja“

O PROJEKTU
Flexibilna Presoflex gradnja

OPIS PROJEKTA
Uvođenjem novog, sveobuhvatnog IKT rješenja u Presoflex gradnju d.o.o., optimizacijom poslovnih procesa i integracijom poslovnih funkcija, doprinijet će se razvoju mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima RH s razvojnim posebnostima uz razvoj novih kompetencija. Projektom će se učinkovitije organizirati tijek rada, poboljšati učinkovitost poslovne komunikacije i pružanja građevinskih usluga te povećati informatička pismenost i usavršiti vještine zaposlenika.

CILJ PROJEKTA I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Opći cilj je optimizirati poslovne procese, integrirati poslovne funkcije, učinkovitije organizirati tijek rada te poboljšati interakciju s klijentima i dobavljačima kako bi se poboljšao tržišni položaj poduzeća te povećala konkurentnost i učinkovitost poslovanja.

Kao specifični ciljevi definirani su:
1. Poboljšati učinkovitost poslovne komunikacije i poboljšati pružanje građevinskih usluga
2. Povećati informatičku pismenost i usavršiti vještine zaposlenika kroz edukaciju i osposobljavanje za rad u novom softveru.Navedeno će se ostvariti informatizacijom poslovanja i uvođenjem sveobuhvatnog IKT rješenja.

VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (u HRK)
Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.468.838,75 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 1.975.071,00 kn
Udio EU u financiranju projekta iznosi 1.500.000,00 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
15.01.2017. – 15.01.2018.

Kontakt osobe za više informacija
Katica Šarić, članica projektnog tima
e-mail: katica.saric@presoflex-gradnja.hr