Visokogradnja

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. zahvaljujući dugogodišnjoj tradiciji i iskustvu, raspolaganju sa vrsnim i visokoobrazovanim stručnim kadrovima, kontroli kvalitete, poznavanju suvremenih tehnologija građenja te posjedovanju najmodernije građevinske opreme može se uhvatiti u koštac sa najzahtjevnijim izazovima koji se u današnjici pojavljuju u graditeljstvu, naročito u visokogradnji.

Navedeno najbolje pokazuje zadovoljstvo naših Naručitelja/Kupaca koji dolaze iz javnog i privatnog sektora, a za koje smo uspješno i u roku izveli najrazličitije vrste radova na izgradnji, rekonstrukciji ili dogradnji raznolikih jednostavnih i složenih građevina, kulturnih dobara, više stambenih građevina, proizvodnih građevina i hala (monolitnih i montažnih konstrukcija), sportsko-rekreacijskih građevina (sportske dvorane, bazeni, igrališta), elektroenergetskih postrojenja, mostova, te niz drugih građevina različitih oblika i namjena.

Kao iskusan i pouzdan suradnik i partner u mogućnosti smo svojim Naručiteljima/Kupcima ponuditi potpunu uslugu u ispunjavanju njihovih želja i ideja u realizaciji projekata, od faze pripreme projekta, izrade studija i projektne dokumentacije, ishođenja potrebnih suglasnosti i dozvola, sve do faze potpune izgrađenosti i opremljenosti objekta.