VODOGRADNJA

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. zahvaljujući dugogodišnjem angažmanu i iskustvu u izvođenju radova vezanih za vodogradnju, raspolaganju odgovarajućim stručnim kadrovima, poznavanju suvremenih tehnologija izvođenja zahvata u vodogradnji, posjedovanju najmodernije građevinske opreme i najsuvremenijih novi strojeva specijalno prilagođenih izvođenju radova u vodnom sektoru, pravi je i pouzdan partner svakom Naručitelju koji traži kvalitetnu izvedbu radova u planiranom roku uz optimalnu cijenu koštanja radova.

Sektor vodogradnje obuhvaća radove i poslove koji uključuju uređenje vodnih resursa i izgradnju hidrotehničkih objekta, regulaciju vodnih tokova i regulacijskih građevina, izgradnju nasipa za obranu od poplave i brana, melioracijske radove, izgradnju kanalizacijskih kolektora i vodovodnih infrastruktura, izgradnju podzemnih telekomunikacijskih vodova, radove krčenja šiblja i korova, košnju trave te ostale hidrotehničke radove koji se redovito provode na području riječnog sliva Orljava-Londža, kao i na širem području istočne Hrvatske.

Istovremeno je osposobljen za intervencije u slučaju obrane od poplave, u svrhu zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša u Republici Hrvatskoj. Ovlašteni smo izvođač za izvođenje programa preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na području malog sliva Orljava-Londža.

Zadovoljstvo naših Naručitelja sa načinom i kvalitetom izvedbe radova iz područja vodogradnje dokazuju naši dugogodišnji poslovni odnosi s najznačajnijim društvima iz javnog sektora kao što su Hrvatske vode, Tekija d.o.o., Grad Požega i općine Požeško- slavonske kompanije.