Glavne odgovornosti:
• Samostalno praćenje i vođenje projekta;
• Praćenje i vođenje projekta sukladno ugovoru – izrada, realizacija i praćenje organizacijskih, terminskih i financijskih planova gradilišta;
• Praćenje, kontrola i usklađenje projektne dokumentacije;
• Praćenje realizacije i koordinacija sudionika na projektu (inženjera gradilišta,
podizvođača, dobavljača, nadzornog inženjera, predstavnika investitora);
• Organizacija i kontrola izvedbe radova u pogledu rokova, kvalitete i troškova;
• Kontrola građevinske knjige;
• Kontrola obračuna dobavljača i podizvođača;
• Podnošenje tjednih i mjesečnih izvještaja neposredno nadređenoj osobi.

Što očekujemo:
• Diplomirani inženjer građevinarstva VSS ili Inženjer građevinarstva VŠS,
• Položen Stručni ispiti za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva,
• Najmanje 10 godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama vezanim za
realizaciju i vođenje projekata u visokogradnji,
• Organizacijske sposobnosti i sposobnost samostalnog odlučivanja,
• Samostalnost u radu, ustrajnost i predanost ostvarenju zadanih ciljeva,
• Sposobnost praćenja svih faza izvedbe radova,
• Aktivno znanje engleskog jezika,
• Aktivan rad na računalu (MS Office, MS Outlook, Autocad, MS Project),
• Vozačka dozvola B kategorije,
• Spremnost za rad na terenu.

1 izvršitelj – Područje rada: Sisak

Glavne odgovornosti:
• Samostalno vođenje gradilišta visokogradnje;
• Izvođenje i dokumentiranje građenja po ugovoru – izrada, realizacija i praćenje organizacijskih, terminskih i financijskih planova gradilišta;
• Izvođenje radova sa vlastitim resursima i sa podizvođačima;
• Organizacija i kontrola izvedbe radova u pogledu rokova, kvalitete i troškova;
• Vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige;
• Obračun i kontrola obračuna podizvođača.
• Podnošenje tjednih i mjesečnih izvještaja neposredno nadređenoj osobi.

Što očekujemo:
• Diplomirani inženjer građevinarstva VSS ili Inženjer građevinarstva VŠS,
• Položen Stručni ispiti za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva,
• Najmanje 5 godina radnog iskustva u vođenju gradilišta visokogradnje,
• Organizacijske sposobnosti i sposobnost samostalnog odlučivanja,
• Samostalnost u radu, ustrajnost i predanost ostvarenju zadanih ciljeva,
• Sposobnost vođenja svih faza izvedbe radova,
• Aktivno znanje engleskog jezika,
• Aktivan rad na računalu (MS Office, MS Outlook, Autocad, MS Project),
• Vozačka dozvola B kategorije,
• Spremnost za rad na terenu.

1 IZVRŠITELJ – Područje rada: Sisak

Glavne odgovornosti:
• Rukovođenje radnicima na gradilištu;
• Rukovođenje, koordinacija i kontrola rada podizvođača;
• Kontrola kvalitete i detalja izvedbe;
• Preuzimanje naručenih roba i usluga;
• Evidencija učinka radnika na gradilištu;
• Nadzor i upravljanje sredstvima rada;
• Provođenje i kontrola mjera zaštite na radu, urednosti i čistoće gradilišta.

Što očekujemo:
• Srednja škola građevinskog smjera KV, SSS ili VKV – priznati majstorski status iz područja graditeljstva,
• Najmanje 5 godina radnog iskustva na navedenim poslovima na gradilištima visokogradnje,
• Iskustvo i tehnička znanja u izvedbi svih faza radova,
• Dobre komunikacijske vještine i usmjerenost timskom radu,
• Samostalnost u radu,
• Dobro poznavanje i provođenje mjera zaštite na radu,
• Vozačka dozvola B kategorije,
• Spremnost za rad na terenu.

1 IZVRŠITELJ – Područje rada: Sisak
1 IZVRŠITELJ – Područje rada: Velika Gorica

Glavne odgovornosti:
• Pregledavanje javnih natječaja i priprema natječajne dokumentacije;
• Pronalaženje, izdvajanje i informiranje o javnim natječajima;
• Izrada kalkulacija za ponude, normiranje stavak;
• Obrada upita i troškovnika;
• Izrada izvoda troškovnika za kooperantske radove, provođenje natječaja za radove kooperanata, provjera i rangiranje ponude kooperanata;
• Objedinjavanje, provjera i verifikacija kalkulacija drugih članova tima za izradu ponude;
• Usuglašavanje kalkulacija, izrada ponudbenog troškovnika i autorizacija ponuda.

Što očekujemo:
• SSS/VŠS/VSS građevinskog smjera,
• Najmanje 3 godina radnog iskustva u području kalkulacija u građevinarstvu visokogradnje,
• Tehnička znanja u domeni građevinarstva, razumijevanje poslovnih procesa i procedura, industrijskih trendova i poslovne strategije,
• Visoka motiviranost, proaktivnost, ustrajnost i predanost ostvarenju zadanih ciljeva,
• Organiziranost, komunikativnost i usmjerenost timskom radu,
• Znanje jednog stranog, Engleski jezik (prednost),
• Aktivan rad na računalu (MS Office, MS Outlook, AutoCAD),
• Vozačka dozvola B kategorije, spremnost na službena putovanja.

2 IZVRŠITELJA – područje rada: Požega
2 IZVRŠITELJA – područje rada: Podružnica Zagreb

Glavne odgovornosti:
• Pregledavanje javnih natječaja i priprema natječajne dokumentacije;
• Pronalaženje, izdvajanje i informiranje o javnim natječajima;
• Izrada kalkulacija za ponude, normiranje stavak;
• Obrada upita i troškovnika;
• Izrada izvoda troškovnika za kooperantske radove, provođenje natječaja za radove kooperanata, provjera i rangiranje ponude kooperanata;
• Objedinjavanje, provjera i verifikacija kalkulacija drugih članova tima za izradu ponude;
• Usuglašavanje kalkulacija, izrada ponudbenog troškovnika i autorizacija ponuda.

Što očekujemo:
• SSS/VŠS/VSS elektotehničkog smjera,
• Najmanje 3 godina radnog iskustva u području kalkulacija u građevinarstvu – Elektroinstalaterski radovi,
• Tehnička znanja u domeni elektrotehnike građevinarstva, razumijevanje poslovnih procesa i procedura, industrijskih trendova i poslovne strategije,
• Visoka motiviranost, proaktivnost, ustrajnost i predanost ostvarenju zadanih ciljeva,
• Organiziranost, komunikativnost i usmjerenost timskom radu,
• Znanje jednog stranog, Engleski jezik (prednost),
• Aktivan rad na računalu (MS Office, MS Outlook, AutoCAD),
• Vozačka dozvola B kategorije, spremnost na službena putovanja.

1 IZVRŠITELJ – područje rada: Požega
1 IZVRŠITELJ – područje rada: Podružnica Zagreb

Glavne odgovornosti:
• Pregledavanje javnih natječaja i priprema natječajne dokumentacije;
• Pronalaženje, izdvajanje i informiranje o javnim natječajima;
• Izrada kalkulacija za ponude, normiranje stavak;
• Obrada upita i troškovnika;
• Izrada izvoda troškovnika za kooperantske radove, provođenje natječaja za radove kooperanata, provjera i rangiranje ponude kooperanata;
• Objedinjavanje, provjera i verifikacija kalkulacija drugih članova tima za izradu ponude;
• Usuglašavanje kalkulacija, izrada ponudbenog troškovnika i autorizacija ponuda.

Što očekujemo:
• SSS/VŠS/VSS strojarskog smjera,
• Najmanje 3 godina radnog iskustva u području kalkulacija u građevinarstvu – Strojarski i instalaterski radovi,
• Tehnička znanja u domeni strojarstva i građevinarstva, razumijevanje poslovnih procesa i procedura, industrijskih trendova i poslovne strategije,
• Visoka motiviranost, proaktivnost, ustrajnost i predanost ostvarenju zadanih ciljeva,
• Organiziranost, komunikativnost i usmjerenost timskom radu,
• Znanje jednog stranog, Engleski jezik (prednost),
• Aktivan rad na računalu (MS Office, MS Outlook, AutoCAD),
• Vozačka dozvola B kategorije, spremnost na službena putovanja.

1 IZVRŠITELJ – područje rada: Požega
1 IZVRŠITELJ – područje rada: Podružnica Zagreb

Glavne odgovornosti:
• Odgovoran za praćenje i koordinaciju narudžbi prema zahtjevu gradilišta i tehničke pripreme;
• Odgovoran za pravovremenu isporuku;
• Ažuriranja otvorenih narudžbi, uzoraka, zaliha repromaterijala krutog i gotove robe, grafičke pripreme, reklamacija, radi osiguranja visoke kvalitete istih u statističkoj obradi i izvještavanju;
• Prati plaćanja i djeluje u skladu s tim (za uzorke i regularne proizvode); Redovitih provjera, fakturiranja, razine zalihe gotovih proizvoda, razine repromaterijala krutog, predinternih narudžbi, zaprimanja narudžbi za uzorak do realizacije narudžbe za konkretni proizvod, te obrade reklamacije;
• Proaktivni kontakt s dobavljačima u pogledu svih narudžbi i isporuka;
• Prati plaćanja i djeluje u skladu s tim (za uzorke i regularne proizvode);
• Dogovara isporuku robe s dobavjačem i odjelom transporta i otpreme;
• Pravovremeno uočavanje ključnih rizika i poduzimanje odgovarajućih kontrolnih aktivnosti, pravovremeno i hitno obavještavanje svih u lancu;
• Pravovremeno praćenje, kontinuirano ažuriranje i izvještavanje prilikom pružanja operativne podrške;
• Po potrebi, mijenja svoje suradnike u vrijeme njihove odsutnosti;
• Obavlja i druge srodne poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Što očekujemo:
• SSS/VŠS/VSS (IV/VI) poželjno ekonomski smjer,
• Radno iskustvo od najmanje 3 godine (iskustvo u proizvodnoj djelatnosti poželjno),
• Poznavanje principa rada u logistici ili koordinaciji u odjelu prodaje na relaciji kupci /planiranje,
• Izvrsno poznavanje rada u MS Office programima (osobito u Excel, Word i Power Point),
• Aktivno znanje engleskog jezika,
• Vozačka dozvola B kategorije.

1 IZVRŠITELJ – Područje rada: Požega

Glavne odgovornosti:
• praćenje zakonodavnih okvira sustava javne nabave u RH
• provođenje postupaka javne nabave sukladno ZJN-u
• sustavno praćenje objava javne nabave
• priprema i objava podataka u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH
• obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu nadređenog
• pružanje pravne podrške u pripremi procedura, odluka i drugih internih akata poslodavca
• sastavljanje pravnih savjeta i mišljenja o pravnim poslovima domaćeg i međunarodnog karaktera u okviru djelatnosti poslodavca
• izrada i kontrola ugovora s korisnicima i partnerima
• praćenje propisa, mišljenja i sudske prakse relevantne za djelatnost poslodavca

Što očekujemo:
• Smjer: VŠS – opći upravni, upravno pravo ili smjer javne nabave
• 3 godine iskustva u javnoj nabavi
• Važeća licenca za obavljanje poslova javne nabave
• Poznavanje MS office paketa (Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet)
• Organizacijske sposobnosti i sposobnost samostalnog odlučivanja,
• Samostalnost u radu, ustrajnost i predanost ostvarenju zadanih ciljeva
• Vozačka B kategorija

1 IZVRŠITELJ – Područje rada: Požega

Glavne odgovornosti:
• izrađuje nanosnu skelu, vrši razmjeravanje karakterističnih točaka objekta na skeli, te obilježavanje po terenu;
• izrađuje fasadne profilirane ukrasne elemenate;
• izrađuje nanosnu skelu, vrši razmjeravanje karakterističnih točaka objekta na skeli, te obilježavanje po terenu;
• izrađuje fasadne profilirane ukrasne elemenate;
• vrši zidanje opekom slobodno stojećih stupova različitih presjeka, zidanje vijenca od opeke;
• vrši zidanje fasadnom opekom ravne i ukrasne fasade, pravokutnih i višekutnih stupova od kamena;
• izvodi specijalno fugiranje zidova od kamena kod kamenih fasada;
• postavlja i ugrađuje montažne stepenice;
• vrši podupiranje zidova i stropova, postavljanje i ugrađivanje nosača;
• vrši ručno i strojno ugrađivanje betona i armiranog betona u izuzetno komplicirane konstrukcije malog presjeka;
• izvodi pokrivanje krovova, sljemena i uvala svim vrstama pokrova;
• vrši zidanje dimnjaka centralnog grijanja, ventilacija i kanala za smeće;
• obavlja i druge poslove po nalogu svog pretpostavljenog iz djelokruga građevinske struke;
• odgovoran je za kvalitetu i izvršenje radova;

Što očekujemo:
• NKV, KV, SSS
• Radno iskustvo nije važno
• Cijela naknada za prijevoz
• Puno radno vrijeme

5 IZVRŠITELJA – područje rada Požega, Zagreb, Sisak

Definicija posla:
• izrađuje i postavlja oplatu betonske kupole kružnog, elipsastog i paraboličnog oblika u vertikalnom presjeku;
• izrađuje rešetkaste okvire krovnih nosača i crta profile nosača;
• izrađuje zavojite drvene stepenice, te vrlo luksuzne stepenice s ogradom;
• izrađuje nanosnu skelu, vrši razmjeravanje karakterističnih točaka objekta na skeli, te obilježavanje po terenu;
• izrađuje oplatu ravnih, kosih i kazetiranih bet. ploča;
• izrađuje oplatu greda i ploča ravnih i zavojitih stepenica;
• izrađuje oplatu okruglih, ovalnih i višekutnih stupova;
• izrađuje fasadne zidarske skele visine 20-30 m sa zaštitnom ogradom;
• izrađuje i montira drvene krovne konstrukcije;
• izrađuje drvene i ab stepenice ravne i kose, drvene ograde te vrlo luksuzno obrađene stepenice i ograde;
• vrši podupiranje stropova i zidova kod ugrađivanja dodatnih nosača (traverzi);
• odgovoran je za kvalitetu i izvršenje radova;

Što očekujemo:
• NKV, KV, SSS
• Radno iskustvo nije važno
• Cijela naknada za prijevoz
• Puno radno vrijeme

5 IZVRŠITELJA – područje rada Požega, Zagreb, Sisak

Glavne odgovornosti:
• svi poslovi u armiračnici
• izrada svih vrsta armatura za gradilište
• odgovoran za upotrebu zaštitnih sredstava
• obavlja ostale poslove prema nalogu neposredno nadređenog

Što očekujemo:
• NKV, KV, SSS
• Radno iskustvo nije važno
• Cijela naknada za prijevoz
• Puno radno vrijeme

5 IZVRŠITELJA – područje rada Požega, Zagreb, Sisak