5 IZVRŠITELJA – područje rada Požega, Zagreb, Sisak

Glavne odgovornosti:
• brine se o kvaliteti građevinskih, obrtničkih i instalacijskih radova kao i o održavanju ugovorenih rokova i uvjeta;
• odgovoran je za kvalitetu svih izvedenih radova i ispunjenje norme po pravilima struke;
• pravovremeno naručuje potrebnu radnu snagu, materijale i mehanizaciju;
• izrađuje mjesečne operativne planove sa voditeljem, odgovoran je za njihovo provođenje i realizaciju, te podnosi mjesečni pismeni izvještaj;
• brine se i kontrolira financijsko i materijalno poslovanje gradilišta;
• nadzire i kontrolira vođenje građevinskih knjiga i građevinskih dnevnika i iste potpisuje;
• sa nadzornom službom investitora na vrijeme pokreće sva pitanja vezana za nesmetano građenje i ažurno poslovanje gradilišta;
• neposredno organizira i odgovoran je za unutarnju kontrolu na objektima, obzirom na kvalitetuizvedbe objekta, odnosno
radova;

Što očekujemo:
• Diplomirani inženjer građevinarstva VSS ili Inženjer građevinarstva VŠS,
• Radno iskustvo nije važno,
• Samostalnost u radu, ustrajnost i predanost ostvarenju zadanih ciljeva,
• Sposobnost praćenja svih faza izvedbe radova,
• Aktivno znanje engleskog jezika,
• Aktivan rad na računalu (MS Office, MS Outlook, Autocad),
• Vozačka dozvola B kategorije,

1 IZVRŠITELJ – područje rada Požega

Glavne odgovornosti:
• brine se o kvaliteti građevinskih, obrtničkih i instalacijskih radova kao i o održavanju ugovorenih rokova i uvjeta;
• odgovoran je za kvalitetu svih izvedenih radova i ispunjenje norme po pravilima struke;
• pravovremeno naručuje potrebnu radnu snagu, materijale i mehanizaciju;
• izrađuje mjesečne operativne planove sa voditeljem, odgovoran je za njihovo provođenje i realizaciju, te podnosi
mjesečni pismeni izvještaj;
• brine se i kontrolira financijsko i materijalno poslovanje gradilišta;
• nadzire i kontrolira vođenje građevinskih knjiga i građevinskih dnevnika i iste potpisuje;
• sa nadzornom službom investitora na vrijeme pokreće sva pitanja vezana za nesmetano građenje i ažurno poslovanje
gradilišta;
• neposredno organizira i odgovoran je za unutarnju kontrolu na objektima, obzirom na kvalitetu izvedbe objekta,
odnosno radova;

Što očekujemo:
• Diplomirani inženjer građevinarstva VSS ili Inženjer građevinarstva VŠS,
• Radno iskustvo nije važno,
• Aktivan rad na računalu (MS Office, MS Outlook, Autocad),
• Vozačka dozvola B kategorije,

1 IZVRŠITELJ – područje rada Požega

Glavne odgovornosti:
• sudjeluje u izradi kalkulacija za ponude i normiranju stavki
• sudjeluje u obradi upita i troškovnika
• sudjeluje u objedinjavanju, provjeri i verifikaciji kalkulacija drugih članova tima za izradu ponude
• odgovoran za izradu izvoda troškovnika za strojarske radove
• odgovoran za usuglašavanje kalkulacija, izrada ponudbenog troškovnika za strojarske radove
• sudjeluje u izradi cjenika za materijale
• radi istraživanje tržišta za nove proizvode i njihove cijene te predlaže uporabu novih materijala
• sudjeluje u izradi građevinskih knjiga i građevinskih dnevnika te iste potpisuje
• brine o kvaliteti strojarskih radova kao i o održavanju ugovorenih rokova i uvjeta
• sudjeluje u organizaciji unutarnje kontrole na objektima, obzirom na kvalitetu izvedbe objekta odnosno radova.

Što očekujemo:
• VSS ili VŠS ,
• Radno iskustvo nije važno,
• Samostalnost u radu, ustrajnost i predanost ostvarenju zadanih ciljeva,
• Aktivno znanje engleskog jezika,
• Aktivan rad na računalu (MS Office, MS Outlook, Autocad),

1 IZVRŠITELJ mjesto rada Požega

Glavne odgovornosti:
• Sastavlja, servisira i održava sklopovsku opremu ili hardver računala te instalira gotove programe u računalo.
• Nabavlja komponente za računalo (matičnu ploču, tvrdi disk, grafičku karticu, disketnu jedinicu) i provjerava njihovu
ispravnost prije ugradnje, te priprema i pomoćni materijal (vodove za priključak, ispravljače i sl.).
• Tehničar za računalstvo održava, servisira i otklanja neispravnosti na računalu.
• Bavi se i dogradnjom dodatne opreme i proširivanjem rada računala, npr. proširenjem memorije, spajanjem modema i sl.

Što očekujemo:
• Srednja škola,
• Radno iskustvo nije važno,

1 IZVRŠITELJ – područje rada Požega

Glavne odgovornosti:
• informatička pismenost; poznavanje programa za obradu teksta i izradu nacrta;
• sposobnost rješavanja različitih tehničkih problema mehanizmima logičnog razmišljanja, povezivanja i razumijevanja;
• znanje proračuna jednostavnijih nosivih sklopova građevina;
• poznavanje suvremenih arhitektonskih konstrukcija, materijala i tehnologija;
• znanje i vještina izrade nacrta;
• poznavanje Zakona o gradnji, Pravilnika Komore te načina na koji se primjenjuju;
• poznavanje cjelokupnog procesa planiranja i organizacije u graditeljstvu;
• znanje izrade troškovnika za jednostavnije zgrade;
• poznavanje karakteristika gradilišta i građevinske industrije;

Što očekujemo:
• Srednja škola,
• Radno iskustvo nije važno,

1 IZVRŠITELJ – područje rada Požega