Djelatnost društva PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. usmjerena je na pružanje cjelovite i kvalitetne usluge inženjeringa, proizvodnje i građenja. Visoki standardi, kvalitetna usluga i zadovoljstvo investitora oduvijek su bili sastavni dio naše poslovne politike. Naš zadatak i osnovni cilj je osigurati našim klijentima pružanje cjelovite usluge, od početne ideje o izvođenju radova do primopredaje objekata te osiguranja eventualnih naknadnih radova, sve po tržišno prihvatljivim cijenama i u optimalnim rokovima.

Osnovnim načelom ostvarenja dugoročnog i uspješnog poslovanja smatramo održavanje partnersko-strateških odnosa između naših kupaca i dobavljača. Uvijek nastojimo udovoljiti zahtjevima klijenata i pronaći optimalno rješenje za svaki pojedini projekt uz potpuno poštivanje svih zakonskih i ugovornih obveza.

U cilju unapređenja i modernizacije poslovanja, te podizanja razine sustava upravljanja, kontinuirano pratimo i uvodimo nove tehnologije i poslovne procese te iste putem osobnih edukacija prenosimo na naše djelatnike. Upravljanje kvalitetom i okolišem vršimo sukladno međunarodnim standardima, u skladu sa normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, koje čine temeljne odrednice naše Politike sustava upravljanja.

Politika sustava upravljanja predstavlja okosnicu za postavljanje i ocjenjivanje ciljeva sustava upravljanja, pri čemu posebnu pozornost posvećujmo uključivanju općih i pojedinačnih ciljeva kvalitete i zaštite okoliša u procese poslovnog planiranja.

Aktivno provođenje odrednica zadanih Politikom sustava upravljanja obaveza je svih djelatnika našeg Društva te svih ostalih sudionika u građenju koje rade pod nadzorom našeg Društva. Uprava Društva odgovorna je za nadgledanje provođenja ove Politike i periodičnu provjeru njezine primjerenosti.

Politiku sustava upravljanja svojim potpisom ovjerava odgovorna osoba Društva, postavljena je na oglasnim pločama na području djelovanja Društva, a svim zainteresiranim stranama dostupna je na internet stranici Društva.