Sustav upravljanja kvalitetom

Kako bismo uspješnim, transparentnim poslovanjem i kvalitetnom proizvodnjom zadovoljili zahtjeve naših partnera i zaposlenika te ostalih zainteresiranih strana našeg Društva, 2009. godine implementirali smo sustav upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2008, te isti recertificirali po normi ISO 9001:2015.

Sustav zaštite okoliša

Upravljanje okolišem dio je poslovne strategije našeg Društva. Sustav upravljanja zaštitom okoliša implementirali smo 2009. godine po zahtjevima norme ISO 14001:2009, a recertificirali po normi ISO 14001:2015. Opći ciljevi Sustava su postizanje veće brige o zaštiti okoliša, sprečavanje štetnih utjecaja na okoliš i podizanje razine svijesti zaposlenika o potrebi zaštite okoliša.