UPRAVA:

– Direktor Društva Ino Galić
– Voditelj ureda uprave Silvija Pavić
Mail: ured.uprave@presoflex-gradnja.hr

Sjedište: Industrijska 30, Požega